مهندسی معماری یا صنایع ؟

به گزارش روز جمعه آستان قدس رضوی مالک رحمتی در دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: این سازمان میتواند بازوی فکری و مشورتی آستان قدس در پروژههای عمرانی باشد و در این زمینه، انعقاد تفاهمنامه ساختارمند، با هدف شروع فصل جدیدی از همکارهای فنی و عمرانی را مفید و کارآمد میدانیم. مالک رحمتی در دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: این سازمان میتواند بازوی فکری و مشورتی آستان قدس در پروژههای عمرانی باشد و در این زمینه انعقاد تفاهمنامه ساختارمند با هدف شروع فصل جدیدی از همکارهای فنی و عمرانی را مفید و کارآمد میدانیم. آنها قادر به طراحی فضاهای داخلی و خارجی، کار روی پروژههای خصوصی و مشاغل عمومی هستند. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به مشکل بلاتکلیفی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی هم اشاره کرد و گفت: باور ما این است که بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی نسخه علاج دارد و این کار با نگاه جامع و کارشناسی و هم افزایی فنی قابل انجام است و سازمان نظام مهندسی استان هم میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.

رحمتی به مشکل بلاتکلیفی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز اشاره کرد و گفت: باور ما این است که بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی نسخه علاج دارد و این کار با نگاه جامع و کارشناسی و همافزایی فنی قابل انجام است و سازمان نظام مهندسی استان نیز میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. وی افزود: انتظار این است که مهندسان نظام مهندسی استان در این خصوص طرحها و مشورتهایی علمی منطبق با معماری ایرانی اسلامی و در شان بارگاه حضرت رضا(ع) ارائه دهند. رحمتی افزود: انتظار این است که مهندسان نظام مهندسی استان در این خصوص، طرحها و مشورتهایی علمی، منطبق با معماری ایرانی-اسلامی و در شان بارگاه حضرت رضا(ع) ارائه دهند. وی یکی از پایههای بزرگ تمدن ایرانی-اسلامی را دستاوردهای فنی و مهندسی برشمرد و گفت: حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از نمونههای بارز معماری ایرانی-اسلامی است و وظیفه همه ما این است که در حوزه فنی و مهندسی، با بهرهگیری از آخرین دانش و فناوری روز، از این گنجینه حفاظت کنیم که در این زمینه، سازمان نظام مهندسی میتواند به آستان قدس رضوی طرح های خلاقانه و نوآورانه برای افزایش رفاه زائران ارائه کند.

41; یکی از نمونه های بارز معماری ایرانی اسلامی است و وظیفه همه ما این است که در حوزه فنی و مهندسی با بهره گیری از آخرین دانش و تکنولوژی روز از این گنجینه حفاظت کنیم. وی یکی از پایههای بزرگ تمدن ایرانی اسلامی را دستاوردهای فنی و مهندسی برشمرد و گفت: حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از نمونههای بارز معماری ایرانی اسلامی است و وظیفه همه ما این است که در حوزه فنی و مهندسی با بهرهگیری از آخرین دانش و تکنولوژی روز از این گنجینه حفاظت کنیم که در این زمینه سازمان نظام مهندسی میتواند به آستان قدس رضوی طرحهای خلاقانه و نوآورانه برای افزایش رفاه زائران ارائه کند. وی در ادامه رویکرد آستان قدس رضوی را حمایت از بخش خصوصی اعلام و اظهار کرد: آستان قدس رضوی با توجه به تجربیات و کارنامه روشن خود، آمادگی دارد ساختمانسازی الگو را با نظارت هوشمند سازمان نظام مهندسی توسعه دهد البته یکی از معیارها و ملاکهای ما در این عرصه، توجه ویژه به بهای تمام شده و منطقی بودن آن برای استفاده مردم است همچنین ایمنی و استحکام بنا و مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمان سازی بایستی همواره اولویت اصلی مهندسان باشد. وی در ادامه رویکرد آستان قدس رضوی را حمایت از بخش خصوصی اعلام و خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی با توجه به تجربیات و کارنامه روشن خود، آمادگی دارد ساختمانسازی الگو را با نظارت هوشمند سازمان نظام مهندسی توسعه دهد.

فارغالتحصیلان این رشته همانند دانشجویان مهندسی معماری پیوسته میتوانند برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد و نیز ورود به بازار کار حرفهای اقدام نمایند. پس قبل از شروع کار بهتر است با مهندسان معماری و وظایف آن ها به خوبی آشنا شوید. طراحی معماری، به تمامی دروسی که تا قبل از آن و همچنین همزمان با آن ارائه میگردد، مربوط میشود و این ارتباط باعث میشود تا این درس مهمترین واحد دانشگاهی در رشته معماری باشد. در این مطلب به تمامی سوالات ذهنی شما درباره این رشته از زمان تحصیل تا اشتغال را پاسخ می دهیم. همانطور که از اسم دروس پیداست علاقه به طراحی وترسیم وذوق هنری حرف اول در تمامی دروس تخصصی رشته مهندسی معماری است. اگر به هنر علاقه مندید و قدری به فن مهندسی ساختمان علاقه دارید معماری رشته ایده آل شماست. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه ساماندهی حاشیه شهر مشهد تاکید کرد و افزود: اگر سازمان نظام مهندسی بتواند برنامه جامع عملیاتی ویژهای برای حاشیه شهر مشهد ارائه کند، آستان قدس رضوی نیز امکانات خود را به میدان خواهد آورد و ما برای همکاری در این زمینه آمادهایم. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه ساماندهی حاشیه شهر مشهد تاکید کرد و افزود: اگر سازمان نظام مهندسی بتواند برنامه جامع عملیاتی ویژهای برای حاشیه شهر مشهد ارائه کند آستان قدس رضوی نیز امکانات خود را به میدان خواهد آورد و ما برای همکاری در این زمینه آمادهایم.

دیدگاهتان را بنویسید