رشته مهندسی معماری: صفر تا صد معرفی رشته معماری در ایران و جهان

خلاقیت: مهندسهای معمار شغل بسیار خلاقانهای دارند؛ آنها اغلب وظیفه دارند بهواسطه ویژگیهای شغلی خود، ایدههای خلاقانه و مبتکرانه خود را گسترش دهند. گذراندن دورههای کارآموزی: یک مهندس معماری با پیوستن به دورههای کارآموزی میتواند تجربه خود را بیشازپیش افزایش دهد و راهش را برای رسیدن به موفقیتهای شغلی هموارتر کند. معماری ترکیب، طراحی و پدیدآوردن فضای زیست انسان در طبیعت است؛ که این فضا میتواند مسجد، بیمارستان، مسکن، مدرسه و یا هر فضای دیگری باشد که شهر را به وجود میآورد. یک مهندس معمار با تجربه، نیازی به کار کردن برای یک سازمان ندارد و خودش میتواند به عنوان پیمانکار مشغول به کار شود و پس از مدتی، شرکت خود را تأسیس نماید. در مقطع کارشناسی به جنبههای فنی معماری بیشتر توجه می شود و فارغالتحصیلان این رشته میتوانند به ساختمان سازی (طراحی فنی ساختمانهای مختلف) مشغول شوند. فارغ التحصیلان رشته مهندسی معماری می توانند در حوزه های معماری و ساختمان سازی مشغول به کار شوند و در شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی و دفاتر فنی و مهندسی مرتبط با ساختمان سازی استخدام شوند و در سمت هایی مثل طراح فنی ساختمان ها، ناظر اجرای طرح، و سرپرست دفترهای مشاوره قرار بگیرند.

روش پژوهش کیفی است و برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با فارغ التحصیلان استفاده شد. پژوهش حاضر با هدف کلی بازنگری در برنامه درسی رشته مهندسی معماری برای انطباق بیشتر با نیازهای بازار کار در این رشته صورت گرفته است. نتایج نشان داد وضعیت فارغ التحصیلان رشته مهندسی معماری با توجه به نیازهای بازار کار، در حیطه دانشی مطلوب، مهارتی در حد نامطلوب و نگرشی نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود. همانطور که می بینید، تعدادی پروفایل شغلی و زمینه های کاربردی برای فارغ التحصیلان مهندسی معماری وجود دارد. در ادامه به بررسی حداقل رتبه لازم برای قبولی در دوره روانه این رشته در دانشگاه های برتر مهندسی می پردازیم. ۵- تدریس در دوره های کاردانی و همین طور دبیرستان های فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش. در ساختار جدید رشته معماری که به صورت کارشناسی ارشد ناپیوسته درآمده است، سطح کارشناسی به تربیت معمارانی با کارایی عمومی حرفه ای اختصاص دارد. دوره کارشناسی مهندسی معماری، به منظور کارایی و نگرش عمومی، کسب دانش و توانایی لازم برای تولید اثر معماری و نقد و بررسی آثار معماری در حوزه های گسترده شامل فن ساختمان، اصول نگهداری و مرمت کابینه، تئوری های موجود در زمینه ی ایجاد فضاهای انسان ساخت تعریف شده است.

معماری-معماری: این گرایش به طراحی برای انسان و مطالعه بر ارتقای کیفیت معماریهای درحال انجام میپردازد؛ درواقع بهصورت تخصصی ادامه تحصیلات مقطعی کارشناسی است، اما مباحث بسیار پیچیدهتر و تخصصیتر دنبال میشوند. انسان سنتی استعداد آفرینندگی خود را برگرفته از خداوند می داند به همین دلیل از نگاه سنت معماری به عنوان هنر آفرینش و آراستن کالبد زندگی شناخته می شود . این مرحله می تواند شامل تجدید نظر و تغییر مجدد مداوم باشد، تا تغییرات را براساس نیاز مشتری، بودجه و مقررات تنظیم کند. دانش آموزان ممکن است بخواهید به در نظر حضور در یک مدرسه است که شامل تجهیزات با تکنولوژی بالا و فضای آزمایشگاه. طول دوره کارشناسی مهندسی معماری حداقل ۸ نیمسال تحصیلی تعریف شده است. این طول دوره با توجه به اهمیت طرح مباحث بین رشته ای در اموزش معماری و به منظور ایجاد زمانی متناسب با محتوای این رشته و با در نظر گرفتن تعداد واحدهایی که جنبه عملی آن ها به میزان زیادی از وقت دانشجو را در طول هر نیمسال به خود اختصاص می دهد، پیشنهاد گردیده است در انتهای نیمسال هشتم، دس طرح نهایی باید به طریقی اخذ شود که مدت حداقل چهار ماه از زمان تصویب پیشنهاد موضوع (پروپوزال) برای پیشبرد آن در نظر گرفته شده است.

۲- همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت توسعه طرح ها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو. پیشرفت کاری مهندس معمار به میزان زیادی به مهارت ها، شایستگی ها و تجارب او ارتباط دارد. او این کارها را با تکیه بر علم مهندسی، ذوق هنری و شناختی که از فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافیای انسانی و طبیعی محل مورد نظر خود دارد، انجام می دهد. برای این کار او باید در آزمونهای کتبی و عملی مختلف شرکت کرده و گواهیهای لازم را دریافت کند. در ادامه توضیحات بیشتری را در خصوص این رشته به شما ارائه می دهیم با ما همراه باشید. کارشناس معماری باید بطور آگاهانه، اطلاعات مورد نیاز برای یک پروژه را جمع آوری، اولویت بندی و جمع بندی نموده و با کاربرد هریک از آنها در جای خود و دانش پایه کسب شده، یک پروژه معماری مبتنی بر سامانه منسجم ارائه دهد. مهارتهای فکری در مواقع بحرانی: مهندس معماری باید دارای مهارتهای تحلیلی قدرتمند با توانایی ارائه استدلالهای دقیق برای حل موضوعات پیچیده باشد؛ بهطور مثال آنها باید درک کنند در شرایطهای محیطی مختلف از چه نوع مصالحی استفاده کنند. هنگامی که یک ساختمان تکمیل می شود، اغلب مدیریت تأسیسات را نیز بر عهده می گیرند، یعنی از نظر اقتصادی و زیست محیطی مدیریت معقول ساختمان را بر عهده می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید