رشته مهندسی معماری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر – فسفر

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاههای معماری سازمانی کشور، به منظور تبادل آخرین دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، به میزبانی دانشگاه یزد و بهصورت آنلاین، با حضور ایرانسل برگزار شد. به گزارش ایلنا، هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاههای معماری سازمانی کشور، به منظور تبادل آخرین دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، به میزبانی دانشگاه یزد و بهصورت آنلاین، با حضور ایرانسل برگزار شد. اما در شهرهای کوچک کمبود مهندس معماری کاملا احساس میشود تا جایی که در بعضی از شهرها کار یک مهندس معماری را تکنسین عمران انجام میدهد. بازسازی پس از سانحه: این گرایش سعی میکند به راهکارهایی بپردازد که میتوان در مواقعی که سوانح و بلایای طبیعی وارد میشود و خسارت به بحث ساخت و ساز و محیط میرساند با آنها مقابله کند و یا در هنگام رخ دادن این اتفاقات به کار گرفته تا اثرات مخرب کاهش یابد. گرایش های این رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی شامل گرایشات معماری – معماری ، معماری منظر ، معماری داخلی ، معماری اسلامی ، معماری پس از سانحه ، مطالعات معماری ایران می باشد.

رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد شامل سه مجموعه گرایش و هر مجموعه نیز دارای چند زیرمجموعه است. معماری-معماری: این گرایش به طراحی برای انسان و مطالعه بر ارتقای کیفیت معماریهای درحال انجام میپردازد؛ درواقع بهصورت تخصصی ادامه تحصیلات مقطعی کارشناسی است، اما مباحث بسیار پیچیدهتر و تخصصیتر دنبال میشوند. رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: با توجه به این که بخش قابل توجهی از اراضی مشهد، موقوفه حضرت رضا(ع) و تحت صیانت آستان قدس رضوی است، این آستان باید در حوزه سیاستگذاریهای کلان توسعه شهری نقش داشته و اظهار نظر کند. وی در ادامه رویکرد آستان قدس رضوی را حمایت از بخش خصوصی اعلام و خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی با توجه به تجربیات و کارنامه روشن خود، آمادگی دارد ساختمانسازی الگو را با نظارت هوشمند سازمان نظام مهندسی توسعه دهد. رحمتی تصریح کرد: همچنین ایمنی و استحکام بنا و مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمانسازی بایستی همواره اولویت اصلی مهندسان باشد. وی در ادامه رویکرد آستان قدس رضوی را حمایت از بخش خصوصی اعلام و اظهار کرد: آستان قدس رضوی با توجه به تجربیات و کارنامه روشن خود، آمادگی دارد ساختمانسازی الگو را با نظارت هوشمند سازمان نظام مهندسی توسعه دهد البته یکی از معیارها و ملاکهای ما در این عرصه، توجه ویژه به بهای تمام شده و منطقی بودن آن برای استفاده مردم است همچنین ایمنی و استحکام بنا و مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمان سازی بایستی همواره اولویت اصلی مهندسان باشد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه ساماندهی حاشیه شهر مشهد تاکید کرد و افزود: اگر سازمان نظام مهندسی بتواند برنامه جامع عملیاتی ویژهای برای حاشیه شهر مشهد ارائه کند آستان قدس رضوی نیز امکانات خود را به میدان خواهد آورد و ما برای همکاری در این زمینه آمادهایم. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه ساماندهی حاشیه شهر مشهد تاکید کرد و افزود: اگر سازمان نظام مهندسی بتواند برنامه جامع عملیاتی ویژهای برای حاشیه شهر مشهد ارائه کند، آستان قدس رضوی نیز امکانات خود را به میدان خواهد آورد و ما برای همکاری در این زمینه آمادهایم. رحمتی به مشکل بلاتکلیفی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز اشاره کرد و گفت: باور ما این است که بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی نسخه علاج دارد و این کار با نگاه جامع و کارشناسی و همافزایی فنی قابل انجام است و سازمان نظام مهندسی استان نیز میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.

دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی در دانشگاه های سراسری ، آزاد ، غیر انتفاعی ، علمی کاربردی تحصیل میکنند. اقدام به تأسیس دفتر طراحی مستقل کنند یا طراحی و نظارت بر پروژههای آزاد را بپذیرند. به گزارش روز جمعه آستان قدس رضوی مالک رحمتی در دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: این سازمان میتواند بازوی فکری و مشورتی آستان قدس در پروژههای عمرانی باشد و در این زمینه، انعقاد تفاهمنامه ساختارمند، با هدف شروع فصل جدیدی از همکارهای فنی و عمرانی را مفید و کارآمد میدانیم. مالک رحمتی در دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: این سازمان میتواند بازوی فکری و مشورتی آستان قدس در پروژههای عمرانی باشد و در این زمینه انعقاد تفاهمنامه ساختارمند با هدف شروع فصل جدیدی از همکارهای فنی و عمرانی را مفید و کارآمد میدانیم. وی یکی از پایههای بزرگ تمدن ایرانی-اسلامی را دستاوردهای فنی و مهندسی برشمرد و گفت: حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از نمونههای بارز معماری ایرانی-اسلامی است و وظیفه همه ما این است که در حوزه فنی و مهندسی، با بهرهگیری از آخرین دانش و فناوری روز، از این گنجینه حفاظت کنیم که در این زمینه، سازمان نظام مهندسی میتواند به آستان قدس رضوی طرح های خلاقانه و نوآورانه برای افزایش رفاه زائران ارائه کند.

دیدگاهتان را بنویسید