دانشگاه های رشته مهندسی معماری

دروس علمی و فنی در این رشته در کنار دروس هنری مانند طراحی و … طرح 5 ساله یک برنامه حرفه ای دارای مدرک است که نیاز به یک پایان نامه ارشد و پروژه های حرفه ای معمولا.غلظت طراحی احتمالی ممکن است مکانیکی، ساختاری، روشنایی، برق و ساخت و ساز.امکانات تخصصی، مانند یک آزمایشگاه نور، آزمایشگاه سیستم های مکانیکی و یا آزمایشگاه سیستم های الکتریکی ارائه تجربه عملی است.معماری فصل دانشجوی موسسهمهندسی اجازه می دهد دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های در دست، از جملهساخت و ساز درخت خانه، کشتی سازی و طراحی مسابقات مانند رقابت پل فلزی. رشته معماری دو جنبه هنری و فنی دارد زیرا در درس های ارائه شده دروسی مانند طراحی ، زیبا شناسی که جنبه هنری رشته و همچنین دروسی مانند سازه های بتنی و فلزی ، مقاومت مصالح وجود دارد که به جنبه فنی این رشته مربوط می شود . همچنین مهندسان معماری در جنبه های حفاظت از محیط زیست مانند کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز نقش عمده ای ایفا می کند. آنها باید بتوانند بهطور دقیق تجسم کنند که چگونه قطعات یک ساختمان در کنار هم قرار گیرند و همچنین باید تعیین کنند پس از اتمام کار پروژه چگونه خواهد شد.

هنگامی که یک ساختمان تکمیل می شود، اغلب مدیریت تأسیسات را نیز بر عهده می گیرند، یعنی از نظر اقتصادی و زیست محیطی مدیریت معقول ساختمان را بر عهده می گیرند. مهندس عمران با منطق صحبت میکند اما مهندس معمار از فرهنگ، هویت و زیبایی سخن میگوید، به عبارت دیگر معماری در طراحی یک بنا علاوه بر رعایت اصول فنی به جامعهشناسی، مردمشناسی ، روانشناسی و زیبایی شناسی توجه دارد در حالی که مهندس عمران در طراحی یک بنا تنها به ایستایی و مقاومت آن توجه میکند. مهندسین عمران به جنبه ی فنی یک سازه بسیار بیشتر اهمیت میدهند در حالی که یک مهندس معمار بیشتر طراحی و زیبایی یک سازه برایش در اولویت قرار دارد . به این دلیل که درآمد این رشته بسیار متفاوت بوده و درآمد این رشته بیشتر به خود فرد معمار بستگی دارد که در کار خود چقدر ماهر باشد و چقدر خلاقیت به خرج دهد.

ژئوتکنسین ها روز کاری بسیار متنوعی دارند، زیرا شرایط خاک همیشه می تواند متفاوت باشد و هیچ پروژه ای یکسان نیست. امکان دارد گاهی اوقات مهندس معماری بهواسطه شرایط کاری خود سفر کند. محل کار مهندس معمار در دفاتر کاری و در محل پروژه های ساخت و ساز است و در محل پروژه باید از لباس های ایمن از جمله کلاه و کفش مجهز استفاده کند. پیشنهادات برای کار در خارج از کشور نیز متفاوت است. آنها ممکن است برای ارزیابی شکل و جهت زمین موردنظرشان، از مکانهای بالقوه پروژه جدید خود دیدن کنند. برای آنها مهم است که چگونه به شکل واضح از طریق نوشتن، ارائه و ارتباط کلامی ایدههای خود را انتقال دهند. مهندسی معماری رشته ایست که علوم هنری و فنی را با هم تلفیق میکند .و در واقع دو جنبه ی هنر و فن در کنار هم این رشته را شکل میدهند. اگر بهتازگی یک دوره کارآموزی را بهپایان رساندهاید، در رزومه خود به تجربیات، مسئولیتها و پروژههایی که در آنها همکاری داشتهاید، اشاره کنید. این همچنین به این معنی است که بدانید چگونه ایده ها و یافته های خود را به روش های مختلف توضیح دهید تا افراد با سطوح مختلف دانش و تجربه بتوانند آنچه را که در مورد آن صحبت می کنید درک کنند.

ژئوتکنسین ها با تأثیر متقابل ساختار و زیر خاک سروکار دارند؛ آنها راه حل هایی را برای فونداسیون ها ایجاد می کنند و از ظرفیت باربری ایمن ساختمان ها اطمینان می دهند. معمولا ساخت و ساز با اتفاقات غیر منتظره ای همراه است در نتیجه متخصصانی وجود دارند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار دارد، همه کارگران وظایف خود را به درستی انجام می دهند و بنا به این دلایل، یک ساختمان به موقع تکمیل می شود؛ بنابراین مهندسین معماری که در ساخت و ساز تخصص داشته و همچنین مسئولیت اصلی مدیریت یک پروژه ساختمانی را بر عهده دارند. رشته مهندسی معماری مناسب چه کسانی است؟ مهندس معمار دارای تفکراتی ناب و خلاقانه است که با توجه به فرهنگ و سبک معماری منطقه، طرحی مناسب رسم میکند. در کنار ایده پردازی، فرد معمار باید به مباحث ساخت و ساز نیز علاقه داشته باشد؛ چرا که این دو مکمل همدیگر هستند. مهارتهای فکری در مواقع بحرانی: مهندس معماری باید دارای مهارتهای تحلیلی قدرتمند با توانایی ارائه استدلالهای دقیق برای حل موضوعات پیچیده باشد؛ بهطور مثال آنها باید درک کنند در شرایطهای محیطی مختلف از چه نوع مصالحی استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید