به تقویت خلاقیت دانشجویان می پردازد

حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی مشهد موقوفه حضرت رضا(ع) و تحت صیانت آستان قدس رضوی است. رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: با توجه به این که بخش قابل توجهی از اراضی مشهد، موقوفه حضرت رضا(ع) و تحت صیانت آستان قدس رضوی است، این آستان باید در حوزه سیاستگذاریهای کلان توسعه شهری نقش داشته و اظهار نظر کند. حسین بشیر افزود:مشهد مقدس، کلانشهر مذهبی و پایتخت فرهنگی جهان اسلام است و بر این اساس، آستان قدس رضوی باید برای پیادهسازی معماری ایرانی-اسلامی در این شهر، به ویژه در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی ارائهدهنده ایده و صاحبنظر باشد تا با این نقشآفرینی، سیمای زیبای معماری اسلامی در اطراف حرم مطهر نمایان شود. وی یکی از پایههای بزرگ تمدن ایرانی-اسلامی را دستاوردهای فنی و مهندسی برشمرد و گفت: حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از نمونههای بارز معماری ایرانی-اسلامی است و وظیفه همه ما این است که در حوزه فنی و مهندسی، با بهرهگیری از آخرین دانش و فناوری روز، از این گنجینه حفاظت کنیم که در این زمینه، سازمان نظام مهندسی میتواند به آستان قدس رضوی طرح های خلاقانه و نوآورانه برای افزایش رفاه زائران ارائه کند.

یکی از گرایش هایی که مورد استقبال اکثر دانشجویان معماری است ، گرایش معماری داخلی است. در این نشست که استادان و متخصصان آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، یزد، گیلان، کاشان، فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه و آزاد اسلامی نجفآباد حضور داشتند، دکتر حسن بولوردی، معاون فنی و مهندسی ایرانسل، با همراهی مدیرعامل مجموعۀ ایرانسل لبز، آخرین دستاوردهای اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران را در حوزه تحول دیجیتالی تشریح و پروژۀ معماری سازمانی اجرا شده در ایرانسل را به عنوان یکی از پیشرانهای این حوزه، معرفی کردند. در این نشست، همچنین زمینههای همکاری دانشگاهها با ایرانسل، به مرجعیت آزمایشگاه معماری سازمانی سرویسگرای دانشگاه شهید بهشتی تهران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاههای معماری سازمانی کشور، به منظور تبادل آخرین دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، به میزبانی دانشگاه یزد و بهصورت آنلاین، با حضور ایرانسل برگزار شد. به گزارش ایلنا، هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاههای معماری سازمانی کشور، به منظور تبادل آخرین دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، به میزبانی دانشگاه یزد و بهصورت آنلاین، با حضور ایرانسل برگزار شد. در یک تعریف دقیقتر، معماری سازمانی، شناخت مؤلفهها و اجزای سازمان، شناخت وظایف هر مؤلفه و سپس، شناخت ارتباط بین مؤلفهها و اجزای سازمانی، با یکدیگر و با محیط بیرونی است.

تنها در این صورت است که یک معمار می تواند اثر هنری پاربرجا و ارزشمند خلق کند. البته یکی از معیارها و ملاکهای ما در این عرصه توجه ویژه به بهای تمام شده و منطقی بودن آن برای استفاده مردم است. طول مدت آزمون طراحی معماری نیز در حدود 8 ساعت است و نمره کامل آن ۵۰ می باشد و شرط قبولی در این آزمون هم حداقل کسب نمره ۲۵ است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در حوزه های طراحی (طراحی های اولیه ، طراحی اجزا و اجرای کار ) نظارت بر انجام عملیات ها (انجام دادن کار در عملیات اجرایی ساختمانی و همچنین مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژهای معماری و شهرسازی) ، رهبری و سرپرستی دفترهای مشاور معماری و شهرسازی ، طراحی پارکها و میادین شهری ، انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا ، اشتغال در کلیه سازمان های دولتی نظیر شهرداری، انجام کارهای طراحی دکوراسیون داخلی، تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان ،مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک ها و …

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به مشکل بلاتکلیفی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی هم اشاره کرد و گفت: باور ما این است که بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی نسخه علاج دارد و این کار با نگاه جامع و کارشناسی و هم افزایی فنی قابل انجام است و سازمان نظام مهندسی استان هم میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. رحمتی به مشکل بلاتکلیفی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز اشاره کرد و گفت: باور ما این است که بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی نسخه علاج دارد و این کار با نگاه جامع و کارشناسی و همافزایی فنی قابل انجام است و سازمان نظام مهندسی استان نیز میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. معماری سازمانی (Enterprise Architecture)، در معنای عمومی و سادۀ آن، طراحی ساختار سازمان با نگاهی کلنگر است. البته اسم این رشته گویای معرفی این رشته نمی باشد و دانشجویان با تصور دکوراتیو شدن وارد این رشته می شوند و در نهایت با ورود به این رشته غافلگیر خواهند شد؛ شاید بهتر باشد نام این گرایش را طراحی داخلی بنا نام گذاری کرد. در این مسیر نیز باید تا می تواند از خلاقیت خود بهره بگیرد، تا در نهایت یک اثر حرفه ای و هنرمندانه به جای گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید